Brukerveiledning   

Hvordan lukke/ åpne sider?

Velg tilgangsnivå på undermenyvalg.
Velg tilgangsnivå på undermenyvalg.

For å gjøre løsningen fleksibel er det mulig å sperre tilgang til individuelle undermenyer unasett hvilket hovedmenyvalg de ligger under. Når et undermenyvalg krever logginn sperres automatisk artikler og underartikler under dette menyvalget, slik at uvedkommende ikke får innsyn ved å "gjette URL" til underliggende sider.

For å lukke et menyvalg velger du "Endre" eller "+ undervalg" i vedlikeholdsmenyen.

I nederste del av skjemaet finner du valget for Tilgangsnivå. Velg "Åpen for alle" eller "Krever logg-inn". Klikk deretter "Lagre"