Brukerveiledning   

Enkelt å endre menyene

Til høyre i menyfeltet er det tre ikoner, et plusstegn, en blyant og et kryss.

Du klikker på plusstegnet for å legge til valg. Klikk på blyant for å endre innhold, klikk på krysstegnet for å slette et punkt.