Brukerveiledning   

Medlemsregister

Korpsnettsidene er integrert med et eget medlemsregister.

Denne løsningen er valgt for å kunne tilby intranett og adgangskontroll på korpsnettsidene. En mer brukervennlig og ideell løsning ville være å integrere medlemmenes logginn direkte mot musikkorps.no, men grunnet den tekniske løsningen på musikkorps.no viser det seg svært vanskelig å gjennomføre.

Pr. idag fungerer altså medlemsregisteret med muligheter for nye medlemmer å registrere seg, samt at administrator kan gi medlemmene tilgang til intranett/ lukkede sider. Medlemmene kan også legge til liste over instrumenter de spiller, og hvilke aktiviteter de har i korpset.

Medlemsregisterets funksjoner:
• Registrere medlem
• Godkjenne medlem eller slette/avvise.
• Logginn for medlem
• Hente glemt passord for medlem
• Oppdatere medlemsinformasjon,
• Legge til medlemmets instrumenter og aktiviteter.

• Logginn for medlem gir tilgang til lukkede sider/ intranett.


Som nevnt vil en mer brukervennlig og ideell løsning være å integrere medlemmenes logginn direkte mot musikkorps.no, men grunnet den tekniske løsningen på musikkorps.no viser det seg svært vanskelig å gjennomføre. Av denne grunn er det viktig for korpset å huske at det sentrale medlemsregisteret er hos NMF, og at medlemsregisteret på korpsets nettside primært er laget for å styre tilgang til logginn.