Brukerveiledning   

Intranett og medlemslogginn.

Logginn til lukkede menyvalg på nettsiden.<br><br><br><br>
Logginn til lukkede menyvalg på nettsiden.Velg tilgangsnivå på undermenyvalg.
Velg tilgangsnivå på undermenyvalg.

Korpsets nettsider kan nå ha menyer som kun er tilgjengelig for medlemmer via logginn.

Medlemslogginn er integrert med et medlemsregister, og nettsidens administrator/ webmaster kan godkjenne eller avvise nyregistrerte medlemmer.

Medlemmene kan selv registrere seg via hurtigmenyen på forsiden, og holde informasjonen oppdatert via sin egen logginnside.