Brukerveiledning   

Hva teller besøkstelleren EGENTLIG?

Telleren er en kosmetisk detalj i det store bildet, og gir ikke noen eksakt besøksstatistikk. Den teller rett og slett "alle" som leser sider på korpset, men kan ikke skille mellom mennesker og søke-roboter for eksempel. Vi har også valgt å telle et besøk på siden som ett besøk, uansett om gjesten blar gjennom 1 eller 10 sider.

Nettopp skillet mellom mennesker og søke-roboter er vanskelig å finne ut av. Det finnes for mange ulike nettleser folk bruker, og enda flere små og store søkeroboter til at vi kan skille dem fra hverandre utfra den tekniske informasjonen serveren gir om "http-request'en" som skjer når "noen" leser en side.