Brukerveiledning   

Med Korpswebben er du i gang på 1-2-3

For effektiv oppdatering av sidene klikk " Se nettsiden" i kontrollpanelet på bunnen av siden for å åpne nettsiden du vedlikeholder.

Når du har oppdatert innhold på vedlikeholdsiden, må du laste nettsiden for å se hva du har gjort.

Enkelt og intuitivt
I menyfeltet på vedlikeholdsiden er det tre symboler, et plusstegn, en blyant og en kryss.
Du klikker på plusstegnet for å legge til valg på alle menynivåer. Klikk på blyant for å redigere innhold eller valgnavn, klikk på krysstegnet for å slette punkter.

Ved å klikke på tekstlinjen i menyvalget markerer du valget og får se underpunktene.

Menyen består av:
Hovedvalg (menynivå 1)
Undervalg (Menynivå 2)
Artikler (Menynivå 3)
Underartikler (Menynivå 4)