Brukerveiledning   

Legg inn brukere

1: Klikk på + for å legge til bruker.
1: Klikk på + for å legge til bruker.
2: Oppgi brukerens e-postadresse.
2: Oppgi brukerens e-postadresse.
3: Fyll ut navn og kontaktinformasjon
3: Fyll ut navn og kontaktinformasjon
4: Klikk på brukerens e-postadresse for å sende e-post til vedkommende med url til nettsiden og vedlikeholdsmodulen.
4: Klikk på brukerens e-postadresse for å sende e-post til vedkommende med url til nettsiden og vedlikeholdsmodulen.

For å administrere brukere som har lov til å vedlikeholde nettsidene må du først logge inn på kontrollpanelet. Til det kreves hovedpassordet for nettsidene. Dette ble sendt i e-post til den registrerte kontaktpersonen ved bestilling av nettsidene.

I kontrollpanelet har du oversikt over registrerte brukere:

1: Klikk på + for å legge til bruker
2: Oppgi brukerens e-postadresse
3: Fyll ut navn og kontaktinformasjon
4: Klikk på brukerens e-postadresse for å sende e-post til vedkommende med url til nettsiden og vedlikeholdsmodulen.