Brukerveiledning   

Tabeller

Enkelt eksempel på oppsett av tabell
Enkelt eksempel på oppsett av tabell
Detaljert beskrivelse av tabellredigering
Detaljert beskrivelse av tabellredigering

Du kan lage så mange tabeller du vil på hvert menynivå.

Klikk på et menyvalg i vedlikehold for å få tilgang på å legge inn tabeller i siden.
Du får da tilgang på ekstrafunksjonene. Se ettter Legg til tabell.

1. Opprett tabell. Oppgi navn og kolonneoverskrifter, evt. en kommentar. Klikk Lagre.

2. Klikk Endre tabell. Legg til linjer etter tur, og klikk lagre når du er ferdig.

Tabellen viser så mange kolonner som du har kolonneoverskrifter (maks 10).
Du kan endre/legge til kolonner i "Endre tabell"-funksjonen.

Sortering eller rekkefølge på tabell-linjene

Du kan bestemme sorteringen på tabell-linjene ved hjelp av sorteringskolonnen til høyre i tabellen.

Sorteringsfeltet er Alfanumerisk, dvs. at det kan brukes både tall og bokstaver.
Men tallsortering må skrives som 01, 02..10, 11.

Vi kan også ha alfabetisk sortering pr. etternavn i en tabell og numerisk i den andre tabellen.

Ved alfabetisk sortering skriv inn "An" for eksempelvis Andersen og "Bo" for Bondevik. På denne måten får du en automatisk sortering etter alfabet.

   
Tabelleksempel

Dette er en kort beskrivelse av tabellen.

En  To  Tre 
Test 1   Test 2   Test 3  
Flere   linjer   også