Brukerveiledning   

Tekst

Klikk på knappene i formateringsmenyen for å formatere teksten.
Klikk på knappene i formateringsmenyen for å formatere teksten.
De aktive knappene viser hvilken formatering som gjelder for markert/gjeldende tekst. Klikk på de aktive knappene for å oppheve formateringen.
De aktive knappene viser hvilken formatering som gjelder for markert/gjeldende tekst. Klikk på de aktive knappene for å oppheve formateringen.

Teksten på sidene er delt inn i blokker slik at de kan gis ulik layout for ingress og brødtekst, slik som i en avis.

Fyll ut teksten du vil ha med i ingressfeltet eller brødtekstfeltet. Du kan klippe inn tekst direkte fra andre dokumenter via klipp og lim funksjonen på maskinen din.

Ved hjelp av formateringsmenyen over feltene for ingress og brødtekst kan du formatere innholdet med enkle, tydelige grep. Bruk knappene slik:

 • B - for Bold eller Fet, som det heter på norsk typografispråk
 • I - for Italic eller kursiv.
 • U - for Understerkning
 • Og du kan lage nummererte eller unummererte lister (slik som denne).

Eller for eksempel denne enkle nummererte huskelisten:

 1. Skriv inn tekst.
 2. Merk de ord eller avsnitt du vil formatere.
 3. Klikk på knappen for den formateringen du vil bruke, f.eks. B
 4. Formateringen fortsetter å gjelde hvis du skriver videre i en formatert tekst.
 5. Klikk på den aktive knappen for å oppheve en formatering for et ord eller der skrivemerket står.
 6. Gjenta for andre ord og avsnitt som skal utheves.
 7. Klikk Lagre-knappen.