Brukerveiledning   

Vis medlemsliste

For de korpsene som ønsker å vise kontaktinformasjon til medlemmene i lukkede sider er det mulig å hente dette direkte ut av medlemsregisteret på siden.

Medlemslisten krever medlemslogginn for å vises, slik at informasjonen ikke vises til utenforstående.

For å aktivere medlemslisten på et undermenyvalg må du benytte funksjonen for "lenke" på menyvalget.

Det er kun mulig å vise medlemslisten på menynivå 2 / undermenyvalg. Legg til eller endre et menyvalg, slik at du ser redigeringgskjemaet. Lim inn teksten: "&act=vismed" (uten anførselstegnet) i feltet Lenke, og klikk lagre.

Når du legger inn lenke til medlemslisten i et menyvalg vil det automatisk bli lukket/ kreve logginn.

Medlemslisten viser navn, telefon og e-post til godkjente medlemmer fra sidens medlemsoversikt.

 

Medlemmer
Etternavn Fornavn Telefon E-post 
Balla Alla  alla@ball.no 
Ballamar Jallmar 46298321jall@ball.no 
KorpsSupport48111213Support@nett.nett