Brukerveiledning   

Barn og foresatte
"> Foresatte krysser av for


" Title="Foresatte krysser av for "Foresatt" og oppgir barnas e-postadresser." class="dynamisk-bilde">
Foresatte krysser av for "Foresatt" og oppgir barnas e-postadresser.Systemet krysskobler de registrerte e-postadresser mellom barn og foresatte.
Systemet krysskobler de registrerte e-postadresser mellom barn og foresatte.

For å gi god informasjon og oppfølging til foresatte som ikke selv er aktive medlemmer i korpset har vi lagt inn muligheten til å registrere foresatte som medlemmer.

Når medlemmer registrerer seg kan de krysse av for "Foresatt".

I tillegg kan foresatte legge inn e-postadresser til barna, slik at systemet krysskobler de registrerte adressene mellom foresatte og barn. Dette for å skape en enkel oversikt over hvem som trenger å få hvilken informasjon fra korpsets administrasjon.