Brukerveiledning   

Google analytics

Tre felt for meta-informasjon i sidens
Tre felt for meta-informasjon i sidens

For å få en detaljert besøksstatistikk for sidene kan man bruke Google Analytics. Det er gratis og fungerer enkelt og greit.

Under menyen Meta-tags i Kontrollpanelet finner du et eget felt for "verify-tag".
I dette feltet tar du med hele HTML-tagen, slik:

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-43382-3";
urchinTracker();
</script>

Du kan legge inn flere kode-biter i samme feltet, både fra Google og andre.

Det du skriver inn kommer med i HTML-koden som en del av blokken i sidens kildekode.

Les mer om Google Analytics her.